مینی فرز عمودی ماشین حفاری otmt

دستگاه حفاری تونل (به انگلیسی: Tunnel Boring Machine ) یا تی‌بی‌ام (TBM) که با نام مول (به انگلیسی: Mole ) نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که برای حفاری.مینی فرز عمودی ماشین حفاری otmt,دستگاه حفاری تونل (به انگلیسی: Tunnel Boring Machine ) یا تی‌بی‌ام (TBM) که با نام مول (به انگلیسی: Mole ) نیز شناخته می‌شود، دستگاهی است که برای حفاری.