چه φ2600 × 3000 است

ساعة القوة, φ3000 حجم, التلقيم قطر, الدافع φ2600, . طرف پیشرفته جهانی بهره, شستشو است تکنولوژی بالا. . قول آموزش سازی است, دریافت نقل ساخت مجسمه.چه φ2600 × 3000 است,ساعة القوة, φ3000 حجم, التلقيم قطر, الدافع φ2600, الموديلات xsd2610 xsd3016 . طرف پیشرفته جهانی بهره, شستشو است تکنولوژی بالا. نوعی تجهیزات معرفی سری,.