آسیاب گلوله مورد استفاده برای کلینکر آسیاب 130 تن در ساعت

انرژی مصرفی در سنگ شکن تک محوره بین 1تا 2 کیلو وات ساعت برای هر تن . آسیاب های مواد خام به دو نوع کلی آسیاب های گلوله ای و آسیاب های غلطکی طبقه بندی می شوند. . بخش پخت کلینکر شامل سه بخش پیش گرمکن، کوره و خنک کن (کولر) کلینکر است. . آسیاب های سیمان مورد استفاده در کارخانه های سیمان کشور به غیر از چند مورد، از.آسیاب گلوله مورد استفاده برای کلینکر آسیاب 130 تن در ساعت,برای اینکه مواد خام به راحتی مورد استفاده کوره قرار گیرد باید توسط آسیاب مواد پودر شود. . در این کارخانه از آسیاب گلوله ای استفاده میشود که با جریان دادن گاز گرم در .. کلینکر خروجی از خنک کن قبل از ورود به آسیاب سیمان در سیلوی انبار یا سالن ذخیره میگردد. . سپراتور آن دارای ظرفیت 220 تن در ساعت و دارای 4 سیکلون می باشد.

18 نظرات

ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬ ﻴﺰﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻏﻠﺘﻜ ﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ ( . ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺲ ﻭ ﺁﻫﻦ، ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻚ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻴﺮﺳﺎﻳﻨﺪﻩ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. . 15 ﺑﻪ kWh/ton ﺍﺯ 33/5 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ 7/22 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ d80 ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ150 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ.

سنگ شکن (Crusher); سالن اختلاط مواد اولیه(Store hall); آسیا مواد خام(Raw mill) . مواد اولیه و تولید کلینکر; فیلترهای الکترو استاتیک; آسیا سیمان (Cement mill) . رنج دانه بندی محصول، موجب بالارفتن ظرفیت خردایش تا 1200 تن در ساعت و بهینه سازی ... 3300 تن کلینکر در روز (معادل یک میلیون تن در سال) با هدف تولید سیمان مورد.

23 ژوئن 2010 . مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه سیمان قاین از معادن شناخته شده ای تهیه میگردد که . آسیای مواد خام از نوع گلوله ای مدار بسته به ظرفیت 200 تن در ساعت و دارای دو اتاقچه مجزا میباشد. . کوره توان تولید 2600 تن کلینکر در هر روز ( 24 ساعت ) را دارد و بصورت . سیمان خروجی از آسیاب به سیلوی مربوطه انتقال داده می شود .

سوال: 1) میزان وزن و انالیز ساختار گلوله مصرفی در آسیاب های گلوله ای در صنعت . 4.4X14.25 متر میزان گلوله مورد نیاز را 256 تن و شرکت SKET آلمان برای آسیای . استفاده از XRAY آنالیز مواد بدست آمده و با توجه به روابط مربوطه فازهای کلینکر محاسبه می گردد. . نرمال متر مکعب حجم گاز دودکش در ساعت 1000.000 ، غلظت گاز CO 1/0

قبل از کوره ( سنگ شکن ، سالن ذخیره مواد، آسیاب مواد، سیلوهای مواد ) . اپراتور آسیاب مواد تنظیم می شود و در نتیجه در هر ساعت مقدار مشخصی از مواد اولیه و تصحیح . نکته: از هر 1.6 تن مواد خام تنها 1 تن کلینکر تولید می شود و 0.6 تن (حدود 37 درصد) .. مي‌دهد يا مورد ديگر استفاده از رولر پرس‌ها، بين 10 تا 30 درصد مصرف انرژي را كاهش مي‌دهند.

این کارخانه دارای دو خط تولید یکسان با ظرفیت تولید هر خط 3،500 تن کلینکر در روز . وظیفه اصلی آسیاب های مواد سایش نهایی موادخام با ویژگی های کیـفـی مورد نظر بوده . دارای سه دستگاه آسیاب سیمان گلوله ای با ظرفیت تولید هر یک 160 تن در ساعت.

8 جولای 2003 . ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺧﺮد ﻛﻦ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﻏﻠﻄﻜﻲ ﻟﻮﺷﻪ ﻣﺪل. LM46.2+2. ﺑﺮ. اي. 130. ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ . 63. –. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح و ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎوزي ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ.

آسیاب گلوله مورد استفاده برای کلینکر آسیاب 130 تن در ساعت,

انرژی مصرفی در سنگ شکن تک محوره بین 1تا 2 کیلو وات ساعت برای هر تن . آسیاب های مواد خام به دو نوع کلی آسیاب های گلوله ای و آسیاب های غلطکی طبقه بندی می شوند. . بخش پخت کلینکر شامل سه بخش پیش گرمکن، کوره و خنک کن (کولر) کلینکر است. . آسیاب های سیمان مورد استفاده در کارخانه های سیمان کشور به غیر از چند مورد، از.

برای اینکه مواد خام به راحتی مورد استفاده کوره قرار گیرد باید توسط آسیاب مواد پودر شود. . در این کارخانه از آسیاب گلوله ای استفاده میشود که با جریان دادن گاز گرم در .. کلینکر خروجی از خنک کن قبل از ورود به آسیاب سیمان در سیلوی انبار یا سالن ذخیره میگردد. . سپراتور آن دارای ظرفیت 220 تن در ساعت و دارای 4 سیکلون می باشد.

ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬ ﻴﺰﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭ ﺍﻗﺴﺎﻡ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻫﺎﻱ ﻏﻠﺘﻜ ﻲ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﻻ ( . ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺲ ﻭ ﺁﻫﻦ، ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻚ، ﺳﺮﺑﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻴﺮﺳﺎﻳﻨﺪﻩ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. . 15 ﺑﻪ kWh/ton ﺍﺯ 33/5 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ 7/22 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ d80 ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﮔﻠﻮﻟﻪ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ150 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ.

سنگ شکن (Crusher); سالن اختلاط مواد اولیه(Store hall); آسیا مواد خام(Raw mill) . مواد اولیه و تولید کلینکر; فیلترهای الکترو استاتیک; آسیا سیمان (Cement mill) . رنج دانه بندی محصول، موجب بالارفتن ظرفیت خردایش تا 1200 تن در ساعت و بهینه سازی ... 3300 تن کلینکر در روز (معادل یک میلیون تن در سال) با هدف تولید سیمان مورد.

23 ژوئن 2010 . مواد اولیه مورد استفاده در کارخانه سیمان قاین از معادن شناخته شده ای تهیه میگردد که . آسیای مواد خام از نوع گلوله ای مدار بسته به ظرفیت 200 تن در ساعت و دارای دو اتاقچه مجزا میباشد. . کوره توان تولید 2600 تن کلینکر در هر روز ( 24 ساعت ) را دارد و بصورت . سیمان خروجی از آسیاب به سیلوی مربوطه انتقال داده می شود .

آسیاب گلوله مورد استفاده برای کلینکر آسیاب 130 تن در ساعت,

سوال: 1) میزان وزن و انالیز ساختار گلوله مصرفی در آسیاب های گلوله ای در صنعت . 4.4X14.25 متر میزان گلوله مورد نیاز را 256 تن و شرکت SKET آلمان برای آسیای . استفاده از XRAY آنالیز مواد بدست آمده و با توجه به روابط مربوطه فازهای کلینکر محاسبه می گردد. . نرمال متر مکعب حجم گاز دودکش در ساعت 1000.000 ، غلظت گاز CO 1/0

قبل از کوره ( سنگ شکن ، سالن ذخیره مواد، آسیاب مواد، سیلوهای مواد ) . اپراتور آسیاب مواد تنظیم می شود و در نتیجه در هر ساعت مقدار مشخصی از مواد اولیه و تصحیح . نکته: از هر 1.6 تن مواد خام تنها 1 تن کلینکر تولید می شود و 0.6 تن (حدود 37 درصد) .. مي‌دهد يا مورد ديگر استفاده از رولر پرس‌ها، بين 10 تا 30 درصد مصرف انرژي را كاهش مي‌دهند.

این کارخانه دارای دو خط تولید یکسان با ظرفیت تولید هر خط 3،500 تن کلینکر در روز . وظیفه اصلی آسیاب های مواد سایش نهایی موادخام با ویژگی های کیـفـی مورد نظر بوده . دارای سه دستگاه آسیاب سیمان گلوله ای با ظرفیت تولید هر یک 160 تن در ساعت.

8 جولای 2003 . ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺧﺮد ﻛﻦ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﺑﺎ آﺳﻴﺎب ﻏﻠﻄﻜﻲ ﻟﻮﺷﻪ ﻣﺪل. LM46.2+2. ﺑﺮ. اي. 130. ﺗﻦ در ﺳﺎﻋﺖ . 63. –. ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح و ﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ و اﻋﻼم آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎوزي ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ.

Pre:انواع شیشه خرد کردن ماشین آلات در آفریقای جنوبی
Next:اسب بخار 300 کاسه مخروطی تصویر