فیدر پیچ تعیین می

ترانسفورماتور هاي جريان را بطور مخفف C . T هم مي گويند . . سيم پيچ ثانويه تعدادي دور كاغذ كه باتوجه به ولتاژ ترانسفورماتور تعيين مي گردد پيچيده . اساسي اينست كه جريان نامي اوليه ترانس هاي جريان بهتر است نزديك جريان فيدر انتخاب گردد تا.فیدر پیچ تعیین می,21 نوامبر 2015 . چرا سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتور با افزایش ظرفیت آن افزایش می یابد؟ . مگر UK یا همان امپدانس درصد ترانسفورماتور نیست که جریان اتصال کوتاه را تعیین می کند؟ . (یا یک پریونیت در سیستم پریونیت) شود (اینکه کدام سیم پیچ به منبع . لذا، بسته به شرایط مورد نیاز (کاهش سطح اتصال کوتاه در فیدرهای.

24 نظرات

۳- استفاده از سیم پیچ های میرا کننده که در انتهای قطبین روتور نصب می شود. . دبی سنج ها برای تعیین مقدار سیال عبوری از لوله به كار می روند. .. كابلهاي كراس لينك از جنس XLPE (كابلهاي مخصوص ولتاژ20 كيلوولت)از فيدر به خط برق رساني شود.

تست عايقي را با دستگاه ميگر انجام مي دهيم ، در اين تست مقاومت عايقي بين قسمتهاي مختلف . مدارات اين تست هم دقيقاً مانند اندازه گيري مقاومت سيم پيچ در ترانس جريان است و به روشهاي . در فیدر های 20 کیلو ولت قبل از این ترانسها فیوز نصب میشود .

با ثبت این سیگنالهای فرکانس بالا در ابتدای فیدر، می توان اطلاعات بسیار خوبی ... ابعاد سیم پیچ بر اساس ولتاژ سیستم و ماکزیمم قدرت ژنراتور تعیین می گردد .

1 آگوست 2013 . 39- رله برای تعیین محل اتصال کوتاه و یا محل اتصال زمین و رله جریان زیاد به کار می رود. . 12-هنگام کار با هسته آهنی را بتدریج از سیم پیچ ها دور می کنیم جریان ... 14ـ فيدرهاي اولويت‌دار آن دسته از فيدرهايي هستند كه مناطق خاص و.

ترانسفورماتور هاي جريان را بطور مخفف C . T هم مي گويند . . سيم پيچ ثانويه تعدادي دور كاغذ كه باتوجه به ولتاژ ترانسفورماتور تعيين مي گردد پيچيده . اساسي اينست كه جريان نامي اوليه ترانس هاي جريان بهتر است نزديك جريان فيدر انتخاب گردد تا.

21 نوامبر 2015 . چرا سطح اتصال کوتاه ترانسفورماتور با افزایش ظرفیت آن افزایش می یابد؟ . مگر UK یا همان امپدانس درصد ترانسفورماتور نیست که جریان اتصال کوتاه را تعیین می کند؟ . (یا یک پریونیت در سیستم پریونیت) شود (اینکه کدام سیم پیچ به منبع . لذا، بسته به شرایط مورد نیاز (کاهش سطح اتصال کوتاه در فیدرهای.

تعریف فیدر: از مجموع هادی ها و تجهیزات مربوطه تشکیل شده که انرژی را از مرکز . بطور کلی نگهدارنده های خطوط به 3 دسته: 1- پایه و تیر 2- دکل 3- برج تقسم می شوند. .. عوامل مؤثر در تعیین سطح مقطع کابل: 1- جریان بار (آمپر) 2- ولتاژ نامی کابل 3- نوع .. انواع مقره های خطوط KV 20: 1- مقره های سوزنی یا میخی (گرانیتی): روی یک پیچ یا.

۳- استفاده از سیم پیچ های میرا کننده که در انتهای قطبین روتور نصب می شود. . دبی سنج ها برای تعیین مقدار سیال عبوری از لوله به كار می روند. .. كابلهاي كراس لينك از جنس XLPE (كابلهاي مخصوص ولتاژ20 كيلوولت)از فيدر به خط برق رساني شود.

تست عايقي را با دستگاه ميگر انجام مي دهيم ، در اين تست مقاومت عايقي بين قسمتهاي مختلف . مدارات اين تست هم دقيقاً مانند اندازه گيري مقاومت سيم پيچ در ترانس جريان است و به روشهاي . در فیدر های 20 کیلو ولت قبل از این ترانسها فیوز نصب میشود .

فیدر یا تغذیه کننده و یا پیشبر ( FEEDER ) وسیله ای برای جا بجا نمودن مقدار معینی از نوار ورق فلزی در جهت تعیین شده در هر سیکل کاری می باشد. میزان جابجایی یا.

این ترانس دارای سه سیم پیچ می باشد که سیم پیچ هر فاز به دو قسمت مساوی تقسیم .. مختلف شامل: فیدر ورودیKV63 شامل آمپرمتر با سلکتورسویچ ( تعیین بالانس.

1 آگوست 2013 . 39- رله برای تعیین محل اتصال کوتاه و یا محل اتصال زمین و رله جریان زیاد به کار می رود. . 12-هنگام کار با هسته آهنی را بتدریج از سیم پیچ ها دور می کنیم جریان ... 14ـ فيدرهاي اولويت‌دار آن دسته از فيدرهايي هستند كه مناطق خاص و.

می خواستم بدونم Fault -Ride Through requirement ژنراتور چیه؟ .. براي تعيين سطح مقطع کابل ها و سيمها با توجه به ميزان جريان- فاصله طريقه قرار . این بود که (بین دوسیم پیچ یک ترانس بار الکتریکی جابجا می شود) ایا این اتفاق بین ترانس هم می افتد ؟ ... این واحدها در پست ها ودر فیدرهای توزیع در نزدیکی بارها قرار می گیرد.

لذا با سه سیم پیچ اولیه وسه سیم پیچ ثانویه روبه رو هستیم و می توان آنها را به طریق . ترانسفورماتور سه فاز سه پارچه باتوجه به اتصالات Υ و Δ سیم پیچ ها تعیین می شود. . این مدار برای تحلیل مدارهایی که ترانسفورماتور توسط تغذیه کننده (فیدر) به.

1 ژانويه 2016 . اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻬـﺪه دار وﻇﻴﻔـﻪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﺗﺪوﻳﻦ و ﻧﺸ. ﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ. (. رﺳﻤﻲ. ) ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ... ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﭘﻴﭻ در ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد . 21-6 .. روي ﻓﻴﺪرﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺤﻞ ﻛﻠﻴﺪﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ روي ﺷﻴﻨﻪ وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮآورده ﺷﻮد.

37 لي اوت (Lay Out) در پست ها به چه معني است و بر اساس چه عاملي تعيين مي‌شود؟ . 47 مقاومت زمين پست را با چه وسيله اي اندازه گيري مي نمايند؟ .. بریکردر مدار وصل است پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قرار دارد واجازه خارج.

18 دسامبر 2011 . خطهای با طول کم و باس بارهای کوچک با دو فیدر نیز می تواند بدین شکل .. ما باید برای تخصیص طرف ها برای تعیین سیم پیچ 1 ملاحظات زیر را در.

7 مه 2013 . سونداژ: کنده کاري موضعي در عرض مسير تعيين شده به عمق 5/2 الي 12 متر جهت . جمپر(رابط): در خطوط هوايي و در تيرهاي دوبله کشش استفاده مي شود. . 5- فيدر در مورد پست ترانسفورماتور توزيع هوايي عبارت است از مجموع قطع کننده ها و .. جوشکاری در کارخانه انجام می شود و فقط برای مونتاژ از پیچ و مهره استفاده می شود .

روﮐﺶ. دار ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ،. ﮐﺎﺑﻞ. ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪار ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺎﺑﻞ. ﻫﺎی ﻓﺎﺻﻠﻪ. دار. ﻣﯽ . ﭘﯿﭻ ﻗﻼب. دار. 11. 4-3. ﺑﺮاﮐﺖ. ﻫﺎ. 12. 4-4. ﺑﺴﺖ ﮐﻤﺮی. 13. 4-5. ﺑﺴﺖ. ﻫﺎی ﻋﺎﯾﻘﯽ. ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار .. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ؛ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺳـﻪ ... در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺪر ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻧﮕﻬﺪار ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﺮﺧﻂ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ از ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﺳﺮﺧﻂ.

فیدر ها. اينترلاکها : اینترلاکها به دو دسته الکتریکی و مکانیکی تقسیم می شوند و . بسته می شوند پیش از برق دارکردن باید حرارتهای سیم پیچ و روغن کنترل شود . ... كه از آن به ميزان زمان (دقيقه )از پيش تعيين شده اي ميتوانيد بهره برداري كنيد.

فیدر پیچ تعیین می,

پودر گوجه فرنگی: تعیین مقدار و یا دوزینگ گوجه فرنگی، اسفناج، تخم مرغ و دیگر . قابل دوز شدن توسط Screw Feeder ها می باشد (حتی در خط تولید های راه اندازی شده و.

فیدر پیچ تعیین می,

(خروجی اصلی ترانس كه كلیه فیدرهای خروجی از آن تغذیه می شوند). .. وسیله ای است که جهت خنک کردن سیم پیچ ترانس ازآن استفاده می شود و به دو صورت اتوماتیک و.

7 ا کتبر 2010 . پیشنهاد تست های عیب یابی جهت تعیین علت افزایش خطای CVT .. خطای یکی از سیم پیچها می شود و در نتیجه ولتاژ خروجی دو سیم پیچ متفاوت است: .. اند، بنابراین به عنوان نمونه می توان CVT فاز R اولین فیدر را به عنوان مبنا قرار.

Pre:سنگ زنی ببر زرد
Next:هزینه سیستم حمل زغال سنگ